Zseniális diszlexiások

Bár a diszlexiával kapcsolatos irodalom elsősorban a nehézségekre és a hátrányokra összpontosít, szólni kell azokról az átlagtól eltérő képességtől, amelyekkel sok diszlexiás rendelkezik:

 • Kreativitás.
 • Asszociatív gondolkodás és meglepő logikai kapcsolatok felismerése.
 • A nagy összefüggések meglátásának képessége.
 • A háromdimenziós gondolkodás és a jó vizuális, térbeli érzékelés képessége.
 • Jó probléma-megoldó képességek.
 • Jó beszédkészség.

A diszlexiások általában akkor tudnak jól tanulni, ha:

 • Az információkat személyes jelentéssel látják el, és így tárolják el hosszú távú memóriájukban.
 • Többnyire összefüggéseket, nagyobb mintázatokat jegyeznek meg, és kevésbé egyedi információkat /ezért szerepelnek gyengén a műveltségi vetélkedőkön.../.
 • A tájakat jobban megjegyzik, mint az egyes irányokat.
 • Holisztikus a gondolkodásuk, egész folyamatokat látnak át, és kevésbé érdekli őket a lépésről-lépésre való okfejtés
 • Ha nagyon érdekli őket egy téma, ez képes átsegíteni őket az írás-olvasás megtanulásának nehézségein.
 • Tapasztalatok és nem elmondás, utasítás alapján tanulnak hatékonyan.

Ime néhány ismert név azok közül, akikről tudjuk, hogy diszlexiások voltak, mégis sokra vitték:

 • Hans Christian Andersen
 • Winston Churchill
 • Albert Einstein
 • Henry Ford
 • Nelson Rockefeller
 • Quentin Tarantino
 • Walt Disney