Tréningek

Új egynapos tanulásmódszertan tréning!

Témakörök: tanulj jobban délelőtt az iskolában, délután otthon! Tippek, trükkök, módszerek a szövegértéstől, a napirend elkészítéséig
Időpontok: hamarosan
Helyszín: Bluebell nyelviskola, Bp. V. Kossuth tér 16-17
Ár: 11500Ft (2 vagy több gyermek együttes jelentkezése esetén 9500Ft/fő)

Legújabb tréningünk a közvetlenül a tanuláshoz kapcsolódó szokások, álláspontok megváltoztatását célozza meg.  Egy napot töltünk együtt 9-től 5-ig, ez alatt közösen felülvizsgáljuk a tanulásról rögzült nézeteket. Ehhez kiindulópont egy részletes kérdőív, melyet a jelentkezés után, még a tréning előtt emailben elküldünk. Sorra vesszük, mi minden történik egy tanítási nap alatt, az iskolában és utána, egészen lefekvésig. Megkeressük, hol szivárog el az energia, mi váltja ki a passzivitást, hogyan válik a tanítási nap és az otthoni tanulás sok gyerek számára érdektelen, értéktelen kényszertevékenységgé.

Konkrétan mit történik a tréning során?

  1. Fogalmazást írnak arról, hogy milyen haszna van/lehet bármiféle tanulásnak?
  2. Szövegértési feladatot oldanak meg a tizenévesek időbeosztási nehézségeit taglaló szövegen
  3. Csoportmunkával gondolattérképet készítenek a nagyon sikeres emberek tulajdonságait bemutató szövegből
  4. A nap folyamán három figyelem meditációs gyakorlatot végzünk, aminek az a célja, hogy észrevegyük, amikor gondolataink elkalandoztak
  5. Az utolsó feladat megoldásából kiderül, kinél milyen hatást ért el a tréning…

A tréningen résztvevő gyerekek teljesítményéről, esetleges további javaslatainkról a következő héten rövid szöveges értékelést kapnak a szülők.

Milyen változásra lehet számítani a tréning után a résztvevőknél? A saját sorsa iránti felelősség kialakulása, erősödése, az önálló tanulás igénye, ami alapfeltétele az iskolai, később pedig a felnőtt életben való sikernek.

Jelentkezzen most!

 

Hétvégi, kétnapos tanulásmódszertani tréningek!

Témakörök: szövegértés, koncentráció, jegyzetelés, egyéni/csoportos ill. otthoni munka, a tanulás külső-belső feltételei
Időpontok: márciusban
Helyszín: Bluebell nyelviskola, Bp. V. Kossuth tér 16-17
Ár: 29500 Ft

Szakmai program

Nem annak kinyomozása fontos, hogy az iskola, a szülő, a gyerek mit rontott el, miben hibázott eddig, ki a felelős a kialakult helyzetért, hanem hogy miként lehet gyorsan ügyesen kimászni a gödörből.

Tanulástechnikai tréningünk a gyerekről szól, akinek nehézségei vannak, és szakszerű segítségre, nem prédikációra van szüksége. Teljes figyelemmel, és a mély megértés szándékával fogadjuk őket, mert nincs kétségünk afelől, hogy mindegyikükben él a változtatás, az eredményesebb tanulás iránti vágy. Az elfogadó figyelem hatására hamar feladják védekező, ki - és megmagyarázó, néha cinikus vagy ellenséges alapállásukat. Miután megtapasztalják, hogy nem ítélkezünk, nem minősítjük őket kudarcaik, nehézségeik miatt, hamar elfogadják ajánlatunkat, hogy tekintsék a tréninget egy szolgáltatásnak.

Nem csak az átadott információk, tanácsok, módszerek, a gyakorlások, példák, feladatok hatnak, hanem legalább ilyen mértékben a légkör, a tér, amiben a gyerek teljesen szabadnak, elfogadottnak érzi magát. A közös ebéd, utána a "játszóterezés" vagy az előző esti film megbeszélése nem válik el élesen az ügyes tanulási technikák átadásától. Tapasztalatunk szerint ugyanis a tanulási problémák egyik oka épp az, hogy az ismeretszerzést, a tanulást mesterségesen elszakítjuk, szembeállítjuk az "élettel", az előbbit, fáradságos, kényszerű, unalmas kötelességnek az utóbbit lehetőség szerint csupa szórakozásnak beállítva.

Mivel foglalkozunk a tréningen?

Sokat olvasnak - hangosan -, így felmérjük ezt a készségüket, és egyben gyakorolnak is. Kisebb történetek, rövid mesék felolvasásával fejlesztjük előadó - és beszédkészségüket.
Figyelmüket, megfigyelőképességüket, ábrák emlékezetből való lerajzolásával, "titkosírás" megfejtésével, hibakereséssel, ismétlődések, sorozatok keresésével, monoton számolási feladatok ellenőrzésével stb. fejlesztjük.

Több szövegértési feladatot kapnak: az olvasottakat kérdések, majd vázlat alapján, végül önállóan kell visszaadni. Gyakorolják a párban való tanulást, egymás ellenőrzését.
Több lépcsőben megrövidítünk szövegeket, ezzel a lényeg kiemelését tanulják.

A szókincs, a nyelvi alapok bővítését szolgálja a szinonimák gyűjtése, csoportosítása, jelentés árnyalatok szétválogatása, ilyen jellegű "kakukktojás" - feladatok megoldása.
A figyelem megőrzését, javítását, és a gyors szellemi regenerálódást elősegítő egyszerű relaxációs technikákat tanulnak.

Az önfegyelmet, stratégiai és logikus gondolkozást, többlépcsős problémamegoldást, térbeli gondolkodást, memóriát, társas együttműködést fejlesztő MindLab játékokkal játszanak, amelyeket a Yale egyetemen fejlesztettek ki általános iskolások számára.

Milyen eredménye van a tréningnek?

A gyerekek kb. 80 százaléka amint látja, hogy itt nincs fejmosás, megszégyenítés, fenyegetés, hanem ugyanolyan természetesen beszélhetnek a tanulási nehézségekről, mint mondjuk az internetes, vagy MP3-as technikai problémáikról, vagy a külsejükkel kapcsolatos kételyeikről, a barátaikról stb. - kezd érdeklődni a tréning iránt, és egy-két óra elteltével már láthatóan jól érzi magát. A későbbi szülői visszajelzések szerint kb. ilyen arányban változnak pozitív irányba a gyerekek. Ez megnyilvánulhat a tanulással kapcsolatos korábbi teljesen elutasító magatartás enyhülésében, jobb jegyekben, jobb időbeosztásban, a családi feszültségek megszűnésében, stb.

A gyerekek kb. 20 százalékánál komolyabb, egy tréning alatt érdemben nem enyhíthető akadályai vannak az eredményes tanulásnak: komoly olvasási nehézség/diszlexia/, orvosi/pszichológusi segítséget is igénylő figyelem/magatartászavar, családi problémák. Ilyen esetekbenkülönösen nagy jelentősége van a tréninget lezáró szülői értekezletnek, ahol beszámolunk a gyerekekkel kapcsolatos tapasztalatainkról, további tanáccsal látjuk el a szülőket. Szükség esetén más szakemberhez irányítjuk őket.

Reméljük az Önök gyermeke is a sikeres 80%-ban lesz majd, de ha a probléma tartósabbnak bizonyulna, segítünk az egyéni fejlesztésben, esetleg a szülő aktív bevonásával, távoktatással.