Lehetséges, hogy diszkalkuliás?

Tisztelt Doktornő!

Fiam öt és fél éves, nagycsoportos óvodás. Három gyerekünk közül ő a legnagyobb, az első szülöttek minden nyűgével, viszonylag erős szorongással, teljesítménykényszerrel, és a mi, vagyis a szüleinek tapasztalatlanságával.

A probléma, amivel fordulok Önhöz az, hogy felmerült bennünk a gyanú hogy a fiunk nem diszkalkúlia-veszélyeztett-e. Erre a következők miatt gondoltunk. Ha társasjátékozunk, a dobókockával mondjuk hatost dob, és el kezdi lelépni a hatot, de valami miatt eltéveszti a lépést, nem emlékszik rá, hogy mennyit dobott, újból meg kell számolnia. Amikor először játszottunk ilyen dobókockás társasjátékot, volt, hogy egyetlen dobást ötször-hatszor meg kellett ismételnie, mert nem emlékezett arra, hogy hányast dobott. Megkérdezem tole, hogy melyik szám következik a pl. a nyolc után, elszámolunk kilencig, megkérdezem, na, akkor melyik szám következik a nyolc után? És nem tudja. Számegyenesen is próbáltuk már ezt, ott is nagyon nehezen ment. A számjegyeket viszonylag nehezen ismeri fel, bár már egyre könnyebben.

Tehát nekünk úgy tűnik, mintha semmilyen számfogalom nem lenne a fejében, nem tud a számokkal mit kezdeni, mintha a számok mögött ne lenne semmi a fejében. Nem tudjuk, hogy egy nagycsoportosnak, milyen képzete, tudása kell, hogy legyen a számokról, csak a körülöttünk lévo hasonló korú gyerekekkel tudjuk összehasonlítani, és hozzájuk képest egyrészt érdektelenséget, másrészt "lemaradást" (tudom, hogy egy óvodás még semmiben sincs lemaradva, de nem találtam jobb szót) tapasztalunk. Olvasva a diszkalkúlia tüneteit semmilyen más tünetet nem tapasztalunk, kifejezetten jó mozgású, sportos gyerekünk van, időbeli, térbeli tájékozódása is nagyon jó.

Köszönjük válaszát!

Kedves Asszonyom!

A számfogalom kialakulását azzal segíthetik, ha nagyon sokszor számlálják, becsülik, összehasonlítják mindenféle tárgyak számosságát. Golyók, babszemek, kisautók, tollak stb. kiválóak ennek a szemléltetéséhez. Melyik kisebb, nagyobb, melyikben van több, kevesebb - ezt a játékot lehet játszani liszthalmokkal, földkupaccal, tejjel, stb.

A szemléltetés elengedhetetlen, amíg ilyen problémák vannak! A számegyenes már bizonyos fokig absztrakció, az lehet hogy még korai. Ha nem tudja megjegyezni mennyit dobott, az a rövid távú memória gyengesége, ami fejleszthető, ha egyre hosszabb szóláncokat ismétel hallás alapján. pl. szép, jön, lány, kert. Kezdjük két-három egy szótagú szóval. És fokozatosan növeljük a sort.

A számjegyek biztos felismerésének előfeltétele, hogy kialakuljon a számfogalom, ahhoz pedig ki kell alakulni a stabil mennyiségfogalomnak. Ezt pedig türelmes kitartó szemléltetéssel tudjuk elérni. Ne lépjünk tovább, amíg ez nem megy.

Azt jól érzik, hogy mindez az iskolaérettség fontos előfeltétele. De ebben a korban még nem beszélhetünk diszkalkuliáról, legfeljebb lassabb fejlődésről, amit a fenti módszerekkel lehet serkenteni, illetve ha szükséges egy évvel meg kell hosszabbítani az óvodába járást.

Üdvözlettel:
dr. Pusztai Éva