Milyen iskolát válasszunk?

Kedves Éva,
A tanácsát szeretném kérni. 6 osztályos gimnáziumba szeretnénk iratni 12 éves fiamat. A lehetőségeimhez képest próbáltam feltérképezni, hogy mely iskolákba érdemes gondolkodni. Alapvetően két irányban tájékozódtam:
1. klasszikus-poroszos iskolák (Radnóti, Fazekas, Berzsenyi)
2. alternatív-alapítványi iskolák (AKG, Politechnikum)
A fiam alapvetően művész beállítottságú és kissé zárt természetű gyermek, különös rajz tehetséggel megáldva és ezen kívül a matematika áll közel hozzá. Jó eszű, tehetséges gyerek, de nem túl agilis, tehát időnként noszogatni kell a tanulásban. Egyelőre nem igazán tudok dönteni a két fent említett irány közül, illetve megköszönném ha írna nekem esetleg további javaslatokat, mely iskolákat tartja érdemesnek a próbálkozásra.

Kedves Levélíró!

A magyar iskolarendszer súlyos torzulása, hogy felső tagozatban lényegében kikényszeríti az iskolaváltást. Ma már nem alaptalan a szülők feltételezése, hogy hátrányt szenved a gyerek, ha nem hagyja ott idejében az általánost. Ez odáig fajult, hogy manapság már az úgymond jobb általános iskolák felső évjáratai is kiürülnek, a jó képességűeket, de a kevésbé jókat is "menekítik" a szülők. A jó pedagógus, a jó felszereltség, a minőségi oktatás egyre gyorsuló ütemben koncentrálódik a magyarországi iskolák kb. 20 százalékában.  Emögött látni kell azt az érthető, de káros folyamatot, hogy az oktatási intézmények már az óvodától kezdve úgy próbálják ellensúlyozni a fenyegető gyerekhiányt , hogy extrákkal  édesgetik magukhoz azokat a gyerekeket, illetve a szüleiket, akik jobb képességeik, jobb anyagi és/vagy szellemi hátterük révén  feltehetően növelik az iskola presztizsét, és így túlélését segítik. Eközben a témába vágó nemzetközi kutatások azt igazolják, hogy hosszú távon  előnytelen az egyén és a társadalom számára is, ha válogatott gyerekek tanulnak együtt, ha az iskolák között és nem az osztályokon belül vannak különbségek.

Ez a folyamat két évtizede kezdődött és egyfolytában gyorsul. Mérhetetlen károkat okoz, mert egyre mélyül a szakadék a középosztály és a leszakadó  többség gyerekeinek tudásában, és ennek következtében életesélyeiben is. A 15 évesek egyharmada ma úgy hagyja el az általános iskolát, hogy funkcionális analfabéta, akit valószínűleg egész életében a magyar társadalom fog eltartani, mert munkanélküliként nem lesz adó- és járadékfizető. Európában nincs még egy ország, ahol ennyire tehetetlen lenne a közoktatás az otthonról hozott hátrányok mérséklésében.

Látszólag eltértem az Ön által megfogalmazott kérdés megválaszolásától, de  csak látszólag. Az Ön 12 éves fiának biztos jót tenne, ha még három évig  gyerek maradhatna és egy elfogadható színvonalú általános iskolában érlelődnének a készségei, kiderülne például, hogy a művészi hajlamai milyen erősek, mélyül-e a matematika iránti érdeklődése. A kamaszkor előtt, vagy annak kezdetén annyira kialakulatlanok a gyerekek, hogy  komoly megfontolásnak kellene megelőzni a döntést: marad az általánosban vagy "kisgimnazista" lesz belőle. Azt tapasztalom, hogy az igényesebb szülők szinte függetlenül a gyerek teljesítőképességétől,  az értelmiségi pályákra való alkalmasságától, az osztálytársakhoz való kötődésétől viszik a gyereket gimnáziumba, mégpedig 10-12 évesen.

Az élmezőnyhöz tartozó  6-8 osztályos gimnáziumok többsége nagy elvárásokat támaszt a gyerekekkel szemben: sokat, önállóan, folyamatosan, magas színvonalon kell teljesíteni, elvárás a versenyszellem, sikerorientáltság, és elég hamar becsúszhat az eltanácsolás  veszélyzónájába az a gyerek, aki akár csak egy fél évre "leenged". Az Ön művészhajlamú, nem túl agilis gyermeke  valószínűleg nem érezné túl jól magát egy "versenyistállóban".

Az AKG és Politechnikum  korábban valóban a gyermeki kreativitást, a  személyiség sokoldalú kibontakoztatását helyezte a nevelési folyamat középpontba. Nagyrészt a szülők  és a szűkülő anyagi források hatására ma már ezekben az iskolákban is inkább a jó egyetemekre való bejutás a fő cél.  Merthogy erre van " kereslet". Ezzel együtt persze ezekben az iskolák sokat megtartottak alternatív nevelési elveikből, amik miatt ott valószínűleg jobban érezné magát az Ön fia.

Szép napot:
Pusztai Éva