Jól jöhet az optimizmus válságos időkben - 4. rész

Az egészséges, jó szándékú humor jobb kedvre derít, lendületbe hoz, segít, hogy saját magunkban is felfedezzük az irracionális, merev gondolatokat. Humor nélkül állandóan védekezésre vagyunk kényszerítve, hiszen a környezet a mi optimizmusunk ellenére sem feltétlenül jó szándékú, jóindulatú. Ha azonban humorunk van, mi vagyunk az elsők, akik a saját fogyatékosságainkat megpillantjuk a torzító, görbe tükörben.

Nevess - magadon is!

Az optimizmusnak része és következménye is a lelket melengető humor. Akik bíznak magukban és a világban, azok általában jókedvű emberek, és a mindennapokban többször fedeznek fel kifigurázandó dolgokat, mint a pesszimisták. Ez utóbbiak - ha egyáltalán van humoruk - cinikusak, szinte kizárólag mások rovására viccelnek. Aki optimista, az nyitott az új lehetőségek és kihívások irányába, könnyebben neveti ki saját maga és mások vaskalaposságát.

Legyél optimista, és közben maradj a valóság talaján! Ez azt jelenti, hogy miközben a céljaink megvalósítására törekszünk, nem veszítjük el józan eszünket a vágyálmok kedvéért. Akkor vagyunk racionálisak, ha azokat a feltételezéseinket, elvárásainkat, hiedelmeinket, amelyeket az élet nem igazol vissza, idejében le tudjuk váltani. Még akkor is azt kell tennünk, ha minden idegszálunkkal azt szeretnénk, hogy erre sose kerüljön sor.

Ne higgy vakon!

Hasonló határozottságra van szükség, amikor túlságosan magabiztosak vagyunk nem kellően bizonyított elméletekkel kapcsolatban. A józan optimizmus azt jelenti, hogy sosem keverjük össze a valóságos lehetőségeket az érzelmekre épülő reményekkel. Ez nemcsak az élet nagy dolgaiban, hanem hétköznapi ügyekben is fontos, amikor egy reklám szavahihetőségéről, egy gyógyító eljárás elfogadásáról vagy visszautasításáról van szó. Természetesen nem győződhetünk meg a világ összes tényének, összes állításának helyességéről vagy hamisságáról, hiszen akkor ezzel a folytonos méricskéléssel telne az életünk. De a fontos kérdésekben, például kivel kötjük össze az életünket, mennyire adósodunk el - ajánlatos a lehető legalaposabb információk alapján dönteni. Ha betegek vagyunk és alternatív kezelésnek akarjuk alávetni magunkat azon túl, hogy bízunk annak sikerében, igen fontos, hogy előre felmérjük, mennyiben más ez, mint az egyéb gyógymódok, megismerjük annak hatásmechanizmusát, kockázatait, a gyógyító személyről referenciákat gyűjtsünk.

Az is te vagy, amit utálsz magadban

Az optimista úgy tekint saját magára, mint egy folyton változó, sosem kész lényre. Önmagunk javítása, a személyiségünk állandó fejlesztése az élet természetes velejárója. Ha sosem tekintjük magunkat "késznek", ezzel megteremtjük a lehetőségét annak, hogy folytonosan bővítsük, kiterjesszük az életünket, újabb és újabb határokat lépjünk át, olyan helyzeteket, kapcsolatokat, kihívásokat éljünk meg, amelyek korábbi önmagunk meghaladását is jelentik. Hétévenként testünk valamennyi sejtje kicserélődik, és ugyanez történik a személyiségünkkel is. Ahogy Bergson megfogalmazta: "Létezni annyi, mint változni, változni annyi, mint érni, érni azt jelenti, hogy vég nélkül újra alkotjuk önmagunkat."

Sok embernek okoz nehézséget saját maga elfogadása, az öngyűlölők, az önmagukkal elégedetlenek valószínűleg a többséget alkotják. Az ő helyzetüket az is nehezíti, hogy a jelenlegi "nemszeretem" önképből csak egy hatalmas ugrással tudják elképzelni a "megjavulást". "Most utálom magam, mert van rajtam tíz kiló plusz, de ha lefogyok minden alapvetően megváltozik." Márpedig a változás a legritkább esetben megy végbe nagy ugrásokkal, sokkal jobbak az esélyei a folyamatos lassú átalakulásnak. Ám ennek megvalósításához elengedhetetlen, hogy azt, ami ma vagyunk, és amivé majd holnapután váltunk, ugyanolyan természetesnek tekintsük, mint a közben végbemenő folytonos átalakulást. Az optimista számára saját maga változása nem a tegnapi énjének elutasításából fakad, hanem annak felismeréséből, hogy az élet előrehaladtával mindig más formában mutatkoznak meg erősségeink és gyengeségeink. Az optimista a jelenben él, de tudja, hogy ez a múlt eredménye, és az elkerülhetetlen változás a mai állapotot is át fogja alakítani.


dr. Pusztai Éva
tanulásmódszertan tréner