Jól jöhet az optimizmus válságos időkben - 3. rész

Nem sikerült? Fogj neki másképp!

Vannak dolgok, amikre nagy valószínűséggel sosem leszünk képesek: gyorsabban futni, mint a fény, egy ugrással a Holdon teremni, vagy egymillió dollárt a tárcánkba varázsolni. De valójában nem is ezekkel a határokkal van nekünk problémánk, hanem azokkal, amelyeket valaki más már átlépett. A pesszimisták úgy tekintenek mások bármilyen területen elért sikerére, szerencséjére, ami az ő szerencsétlenségüknek a bizonyítéka. Az optimista különbséget tud tenni a csak egészen kivételes erőfeszítéssel, tehetséggel, vagy szerencsével elérhető célok, és a kevésbé irreális elvárások között. Az optimisták sokkal többet foglalkoznak a kivitelezés részleteivel, mint a pesszimisták, akik többnyire arra összpontosítanak, hogy miért nem valósulhat meg az oly kívánatos cél.

Nincs lehetetlenség, csak tehetetlenség...

Az optimisták tisztában vannak azzal, hogy a határok sokszor csak az adott környezetben jelentenek akadályt. Amit nem lehet megvalósítani egy kisvárosban, az különösebb nehézségek nélkül elérhető egy nagyvárosban. A Holdra szállást negyven éve a tudósokon kívül csak kevesen tartották elképzelhetőnek. Ebből következik, hogy az optimisták kevésbé fogadják el azokat a határokat, amelyek a jelenlegi technológiai szintből, vagy a megszokott gondolkodásmódból fakadnak. A lehetőségeink határait olyasminek tekintik, amit mindig elemezni, vizsgálni, feszegetni kell, amit újra meg újra átgondolandó problémává kell tenni. A pesszimisták a határokat többnyire kérdés nélkül tudomásul veszik, az adott, mégoly behatárolt lehetőségeket is komfortosabbnak találják, mint a bizonytalant, és hiányzik belőlük a megoldások keresésének a szenvedélye.

A nemrégiben elhunyt amerikai színész, Cristopher Reeve élete utolsó évtizedében rácáfolt az emberi akaraterő határairól alkotott korábbi elképzeléseinkre. A világszerte ismert filmsztár egy lovas balesetben gerinctörést szenvedett, ami teljes mozgásképtelenségre ítélte. Ennek ellenére eltökélte, és számos alkalommal a nagy nyilvánosság előtt deklarálta, hogy a saját lábára fog állni, ami sikerült is neki. Sok száz millió dollárt gyűjtött a gerincsérültek gyógyításával kapcsolatos kutatásokra, nem kis részben neki köszönhető, hogy az orvostudomány néhány éven belül az ilyen rokkantakat teljesen egészében meg fogja gyógyítani.

Ne irigyeld, inkább utánozd le mások sikerét!

A pesszimisták a világot akadályokkal teli terepnek tartják, és nagyon kevés lehetőséget vesznek észre. Ők folyton úgy érzik, hogy mások szerencséje hozzájárul az ő sikertelenségükhöz. Olyan játszmának tartják az életet, amiben az egyik szereplőnek veszíteni kell ahhoz, hogy valaki más nyerjen. Ez a hiedelem, ami gyakran öntudatlan, nagyon sok ember sikereit korlátozza, lehetőségeit elzárja, másokkal szembeni ellenségességhez és bizalmatlansághoz vezet.

Az optimista ezzel szemben megérti, hogy bárki az ő segítségére lehet, akaratlanul is. Mások szerencséje nem csökkenti az ő esélyeit, hanem modell lehet a tanuláshoz, vagy még ennél is gyakorlatiasabb lehetőségeket kínál. Az optimista szabadon teszi azt, amit tenni akar, sokkal ritkábban érez félelmet az életében bekövetkező változások miatt, mint a pesszimisták. Ez természetesen azt is jelenti, hogy sikertelenségeiért is saját magának kell a felelősséget vállalnia, nem hivatkozhat a körülményekre, a szülők elvárásaira, a társadalomra, a kormányra, stb.

Vegyük például a dohányzást

A lehetőségek felismerése egyben azt is jelenti, hogy a dolgok természete szerint éljünk, ne azok ellenére. Ugyanazokat a célokat az optimisták sokszor másképp fogalmazzák meg, és ez egyben nagyobb esélyt teremt a siker számára is. A legtöbbünknek van úgynevezett rossz szokása, amivel egészségünket károsítjuk, mindennapi életünket, társas kapcsolatainkat hátrányosan befolyásoljuk. Jó lenne ezektől megszabadulni, de az ellenük vívott harc általában eredménytelen marad. Ennek egyik oka éppen a harc tényében rejlik. Ha ugyanis valamit tagadunk, anélkül, hogy közben valami másra igent mondanánk, csaknem biztos a kudarc. Ha tényleg fel akarunk hagyni a dohányzással, kell valami más kevésbé ártalmas szokás, ami megerősítést, támaszt nyújt.

Az életben való sikerességhez nélkülözhetetlen magas energiaszint, vitalitás csak akkor tartható fenn hosszabb távon is, ha újra meg újra megerősítést kapunk, ha elsősorban mi magunk elégedettek vagyunk azzal, amit elértünk, és közben a személyiségünk mélyén rejtőzködő öntudat is egyetért mindezzel. Ez a körforgás tartósan csak az optimista életszemlélet mellett működik. Így biztosítható a környezettel való összhang, a mások által felénk sugárzott és szintén nagy szerepet játszó megerősítés.

Ez nem jelenti azt, hogy alantas eszközökkel ne lehetne az élet egyes részterületein sikert elérni. De ezek előbb utóbb súlyos egyensúlytalanságot okoznak ugyanebben az emberben - valahol másutt.


dr. Pusztai Éva
tanulásmódszertan tréner