A tanulás technológiája

A gyermekek életük első három évében jószerivel maguktól tanulnak meg járni, beszélni, gondolkodni. Ezek után azt gondolhatnánk, hogy az iskolai feladatok teljesítéséhez is elég ugyanaz az akarat, szorgalom, kitartás, ami a kicsiket jellemzi, miközben a bonyolult mozgásformákat, a nyelv törvényszerűségeit és a világ működését tanulják.

De ez nem így van. Míg a kisgyermek minden érzékszervével, teljes aggyal és egész testtel, a tapasztalatból kiindulva tanul, az iskolást meglehetősen elvont világ fogadja, ahol a tudás a betűk, számok, az írás, olvasás, számolás absztrakt formáiban jelentkezik. A tanulásnak, és bármiféle szellemei munkának ugyanolyan technológiája van, mint a homokvár építésének, de az előbbit tapasztalati úton csak igen lassan és sok hibával tudjuk felfedezni.

Vagyis tanulni meg kell tanulni - mégpedig a próba szerencse módszernél gyorsabban, hatékonyabban. Ahogy úszni is az fog ügyesebben, akinek profi oktató megtanítja a célszerű mozgáselemeket, a tanulást is lehet, sőt kell tanulni - lehetőleg minél korábban.

A tanulás módszertanának ismerete már alsóban is nagyon hasznos lenne, felsőben egyértelműen látszik ennek hiánya, a középiskolában pedig sok bukásnak a magyarázata, hogy a diáknak fogalma sincs miként "varázsolhatná" a saját fejébe a tankönyv információit.

Kevés, ha azt mondjuk a gyereknek: figyelj, koncentrálj, olvasd el újra! Ha nem tudja beosztani a napjait, nyilvántartani a tennivalóit, megtervezni a délutáni tanulását, ha nem képes megtalálni a tananyag lényegét, azt saját szavaival önállóan elmondani, nem érti a szakkifejezéseket - a középiskolai kudarcot borítékolni lehet. Ilyenkor már kevés a jó memória, ami általánosban esetleg még kisegítette - az órán hallottakból a gimnáziumban nem nagyon lehet megélni. Elengedhetetlen a tankönyvi szövegek ügyes feldolgozása, a lényeg memorizálása, és a visszaadás begyakorolt készsége.

Maxi tanulásmódszertan táborunkat a nyári szünidő utolsó napjaiban tartjuk olyan középiskolások számára, akik saját bőrükön érzik a fentiek hiányát, és ezen mielőtt változtatni akarnak. A megfelelő időzítés a záloga, hogy az új tanévet sokkal magabiztosabban, széles körű tanulás módszertani ismeretekkel kezdjék.

A négynapos program során közösen kiderítjük, kinél mi az iskolai/tanulási problémák gyökere és megkeressük a személyre szabott megoldást. Ennek részeként:

 • átvilágítjuk a napirendjét
 • teszteljük a tanulási stílusát
 • feltárjuk eddigi kudarcai okát
 • tudatosítjuk figyelmetlensége összetevőit
 • fejlesztjük a középiskolai szövegek értését
 • megtanítjuk többféle olvasási technikára
 • segítjük a memorizálást, és az önellenőrzést
 • bátorítjuk az önálló véleményformálást
 •  

  1.nap ismerkedés, szöveges és rajzos önvizsgálat, a figyelem és a megfigyelőképesség tesztelése, szövegértési feladat - kérdésekkel

  2.nap a tanulás külső és belső feltételei - pihenés/relaxálás, szövegértési feladat -szóbeli ellenőrzéssel

  3.nap Az SQ3R tanulási technika begyakorlása, szövegértési feladat-vázlat írással

  4. nap A memória működése, hogyan ellenőrizzük, ismételjük a tanultakat, szövegértési feladat - szöveges összefoglalással

  Az első három nap 9-13-ig a negyedik napon 12- 1 4- ig tart a tábor Az utolsó napon 1 4 és. 5 között szülői értekezletet tartunk. Itt beszámolunk tapasztalatainkról, és választ adunk a szülők témába vágó kérdéseire.

  dr. Pusztai Éva
  tanulásmódszertan tréner