XXV. rész. Ismerkedj meg az árnyékoddal!

Ha megértjük saját magunkat, nagyobb lesz az önkontrollunk, jobban elfogadjuk gondolatainkat, cselekedeteinket, és ez javítja a kapcsolatainkat. De saját magunk megértése csak másokkal való kapcsolatainkból származhat, és csak úgy szerezhetünk valós ismereteket saját magunkról, ha másokkal is összehasonlítjuk a tulajdonságainkat. Vagyis önmagunk felfedezése és kapcsolataink megértése csak együtt fejlődhet.

Bár a modern pszichológia mindössze százéves, az első - ma is használható - személyiség-tipológia ötezer évvel ezelőtt készült. Valahol a Közel-Keleten jött létre és hosszú ideig csak a szájhagyomány útján terjedt, feltehetőleg zsidó és muszlim tanítók útján, majd a szufi mesterek közvetítésével. Az enneagrammoknak nevezett 9 fő személyiségtípusról van szó, amely meglepő módon nagyon hasonlít a későbbi korokban összeállított hasonló listákhoz. Természetesen ezek a tiszta típusok egy emberben ritkán jelennek meg százszázalékosan, de a rendszer alaposabb megismerése után biztonsággal el lehet dönteni, hogy valakire melyik a legjellemzőbb.

1. típus: tökéletességre törekvő, keményen dolgozó idealista, aki nehéz helyzetben magát és másokat egyaránt nagyobb teljesítményre ösztökéli. Az ilyen ember legfőbb vágya, hogy jól teljesítsen, és mások kritikáját elkerülje. Semmiképpen sem akarja kimutatni az érzelmeit, különösen nem a haragját. Mivel az életben kevés dolog vagy ember tökéletes, ennek a típusnak nem könnyű az élete.

2. típus: ő a jó szamaritánus, aki mindig másokon segít, másokról gondoskodik, figyel a többi emberre. A lelke mélyén ő is arra vágyik, hogy valaki vele is törődjön, de ezt a szükségletét szinte tökéletesen elfojtja. Teljesen önzetlennek tűnik, de persze ebben az értelemben ő sem önzetlen.

3. típus: ambíciózus, nagy önbecsüléssel rendelkező, mindig a csúcsra igyekvő, az emberekre hatni tudó személyiség. Mindenáron el akarja kerülni a sikertelenséget és a visszautasítást - ez hajtja előre az életben. Meggyőződése, hogy a személyes értékeit ez a fajta kemény elszánás alapozza meg.

4. típus: ő a kreatív, érzékeny, művészi hajlamokkal megáldott, az érzéseivel mindig kapcsolatban levő, önmagához hű típus. Gyakran ingadozik a hangulata, könnyen sértődik, a társas és érzelmi kapcsolataiban ilyenkor visszavonul, másoktól különbözőnek érzi magát. Mindenáron el akarja kerülni, hogy átlagos legyen, ehelyett egyedi és különleges lénynek tartja magát.

5. típus: intelligens, logikus, eredetien gondolkodó, szívesen van egyedül és kedvvel tanul. A legfontosabb, hogy elkerülje az üresség érzését, ami számára akkor áll elő, ha nem érti a világot, nem tud választ adni a bonyolult kérdésekre. Számára a tudás megszerzése, nem pedig a tudás hasznosítása a szenvedély.

6. típus: barátságos, másokhoz lojális, szeretetreméltó, függőségre hajló. Könnyen elbizonytalanodik, nehezen hoz döntéseket, aláveti magát másoknak, általában csapatjátékos. Leginkább attól fél, hogy visszautasítják, egyedül marad, különösen tart a tekintélyszemélyektől. Mindenáron eleget akar tenni a szabályoknak, és biztonságban akarja érezni magát, de ezt másoktól reméli.

7. típus: a boldog hedonista, aki élvezi az életet, mindenben a legjobbat akarja megszerezni, és ez többnyire sikerül is neki. Gyakran hiperaktív, könnyen frusztrálttá válik, ragaszkodik a tárgyakhoz, mindig új szórakozásra van szüksége, beleértve az alkoholt és a drogokat is. Leginkább az unalomtól és a lecsúszástól fél. Mindenáron el akarja kerülni az élet fájdalmas, kínos pillanatait, még mások ilyen helyzeteit sem tudja elviselni. Számára az élet csak akkor elviselhető, hogy szórakoztató és örömteli.

8. típus: a született vezető, hős, erős, kedveli a kihívásokat, jól megoldja a helyzeteket. Leginkább attól fél, hogy mások a befolyásuk alá vonják. Mindenáron el akarja kerülni, hogy gyengének mutatkozzon. A radikális változások híve.

9. típus: békés
, nyitott, nyugodt, elfogadó, béketűrő, előítélet-mentes típus. Leginkább attól fél, hogy konfliktusba keveredik másokkal, vagy egyedül marad. Mindenáron harmóniára törekszik, akár a valóság tagadása árán is. Gyakori mondása. "Miért kell ebből olyan nagy ügyet csinálni?"

Az enneagrammok, fő személyiségjegyek, szélsőséges élethelyzetben annyira felerősödhetnek, hogy az illető komolyan összeütközésbe kerül a környezetével. Krízishelyzetben a 3-as és a 8-as típus társadalomellenessé, antiszociálissá, a 4-es és az 5-ös a problémák elől menekülővé, a 6-os és a 2-es kórosan függővé, a 4-es és a 7-es hisztériássá, a 3-as és a 8-as önimádóvá, az 1-es megszállottá, kényszeressé, a 5-ös üldözéses paranoid személyiséggé, a 9-es agresszívvá, a 4-es és az 5-ös tudathasadásossá, a 3-as és a 8-as pedig szadistává válhat.

Ennek a személyiségtannak egyik erénye, hogy mindig jelzi azokat a rejtett, rejtegetett vonásokat, szándékokat is, amelyek a látható tulajdonságaink árnyékában meghúzódnak. Az a meglepő, hogy pszichológia fejlődésével ez az ötezer éves felismerés mit sem vesztett érvényességéből: ma is azt tartják a lélek tudósai, hogy bármi, ami túlhangsúlyozott, feltűnő egy ember személyiségében, annak az ellenkezője vagy az attól való félelem is fellelhető az illetőben. Jung az árnyék nevet adta ezeknek a rejtett személyiségrészeknek, és azt hangsúlyozta, hogy az élete delén - kb. a negyvenes életévekben - mindenkinek szembe kell néznie személyisége rejtegetett, árnyékos oldalaival is, hiszen mindaz, ami bevallatlanul munkál bennünk, sokkal veszélyesebb, mint amiről tudunk.

Egy egyszerű példával: az erkölcs-csősz jó ha tudja magáról, hogy az átlagot meghaladó mennyiségű tisztátalan gondolat rejtőzik benne, természetesen jól elrejtve. A kínosan precíz, rendszerető ember bevallatlanul attól tart, hogy egyszer csak kicsúszik a kezéből az élete irányítása, stb.

dr. Pusztai Éva
tanulásmódszertan tréner