Ha megbukott a gyerek...

A bukás ritkán jön teljesen váratlanul, a legtöbbször tudták vagy sejtették a szülők, hogy mire számíthatnak. Ilyenkor ki-ki vérmérséklete szerint csalódott, dühös, szorong vagy magába roskad. Érzelmeinknek nehéz parancsolni, de a sokk elmúltával célszerű józanul végiggondolni, hogy mi történt, és miként segíthetünk a gyereknek a leghatékonyabban a nyáron és a következő tanévben.

Fontos tisztázni, megérteni, mik voltak az előzmények, miért ment most ilyen rosszul, miért maradt le végzetesen a többiektől. Lehet, hogy tudjuk az okát, lehet, hogy tényleg meg vagyunk lepve, de mindkét esetben fontos egy nyugodt légkörű beszélgetés a gyerekkel.

Szánjunk erre időt és próbáljunk igazán figyelni arra, amit ő mond. Ha mer őszinte lenni velünk, mert nem kell azonnali ledorongolástól tartania, talán közelebb jutunk a kudarc valódi okához.

Ne intézzük el annyival, hogy ha eleget tanultál volna, most nem tartanál itt. Ez a megállapítás ugyan igaz, de ezzel még egy tapodtat sem jutottunk közelebb a megoldáshoz.

Egy ilyen beszélgetéstől természetesen még nem fog jobban olvasni, nem izmosodik meg az matektudása, nem lesz szorgalmasabb mégis sokat jelent a jövő év megalapozása szempontjából. A legtöbb gyereket ugyanis minden látszat ellenére bántja a rossz bizonyítvány, törekszik a jobbra, de persze mint mindnyájan, ő is keresi a könnyebb utakat. Ha a szülő csak prédikál, ítélkezik, nem hallgatja meg, a gyerek rátalál egy kényelmes kibúvóra: ő lesz a fekete bárány, akit nem értenek meg a szülei.

Sokféle okból lehet megbukni, és az okoktól függően különböző a gyógymód is. Az alsó tagozatban még nem is bukásnak hívják, hanem évismétlésnek. Gyakran azért kerül erre sor, mert a gyerek nem tud megfelelően olvasni, nagyon gyenge a szövegértése. Fontos, hogy az ilyen gyereket, ha eddig nem került erre sor, vigyük el diszlexiavizsgálatra. Ha ugyanis ez a gyenge teljesítmény oka, akkor önmagában az évismétlés nem oldja meg a problémát. A diszlexiás gyereknek személyre szabott fejlesztést kell kapnia, amit egyébként a közoktatási törvény is előír.

Az első középiskolai év végén is kiugróan magas a bukások aránya. Ennek sokszor az az oka, hogy sokkal magasabb követelményeket támaszt az adott középiskola, mint az általános, amiből kikerült a gyerek. Ha komoly erőfeszítéseket tett, rendszeresen tanult, és ennek ellenére jött a bukás, esetleg több tárgyból is, akkor megfontolandó egy gyengébb középiskolában folytatni.

A másik, akár bukáshoz vezető ok, hogy néhány kivételtől eltekintve, sem az általános sem a középiskolákban nem tanítanak tanulni. Ha egy gyerek ismeri és használja az ügyes tanulási módszereket, önmagában ezzel, legalább egy jeggyel javíthat az átlageredményén. Először ötödikben, azután a középiskolában szembesülnek a diákok azzal, hogy nem tudnak mit kezdeni az ugrásszerűen megnőtt és bonyolultabbá vált tananyaggal. Tanácstalanul olvasgatják a leckéket, aztán húsz perc múlva feladják, mert nem is nagyon értik, amit olvastak, és akkor még hol van a lényeg megjegyzése?

Előfordul, különösen felső tagozatban, hogy a korábban erős hármas, vagy négyes tanuló iskolaváltás nélkül hirtelen, látható ok nélkül hanyatlani kezd, és bukás lesz a vége. Ilyenkor a nem látható okokat kell kideríteni: pl. csalódott a kedvenc tanárában, új osztályfőnököt kapott, akit nem szívlel, rohamléptekben kamaszodik és elégedetlen magával, és az egész világgal. Sokszor nem a gyerekkel, hanem a családban történt valami , szülők konfliktusai, válás, súlyos betegség, haláleset, egyik szülő munkanélküli lett, anyagi zűrök. Egy érzékenyebb kamasz teljesen magára fordulhat egy ilyen esemény hatására, elveszti érdeklődését és apatikussá válik.

Büntessük a bukott diákot vagy sem? Ha abból indulunk ki, hogy a tanulás végeredményben a gyerek ügye, sem a külön jutalmazás, sem külön büntetés nem indokolt. A jó bizonyítvány jutalma - a jó bizonyítvány, a bukás büntetése, hogy el kell viselni ezt a kínos állapotot.

Mennyit tanuljon a nyáron a bukott diák, különösen, ha pótvizsgázni fog? A bukott diáknak is jár a pihenés, egy hónap tanulásmentes nyár. A másik hónap alatt fel lehet készülni a pótvizsgára. Nehéz megállni, de ne emlegessük fel minden nap a történteket, ettől nem fogja jobban tudni a fizikát, viszont garantáltan dacos és durcás lesz egész nyáron.

dr. Pusztai Éva
tanulásmódszertan tréner