Olvasótábor alsósoknak

A tanulási problémákkal hozzánk kerülő gyerekek háromnegyede rosszul olvas és/vagy nem érti megfelelően azt, amit olvas. Ez egybecseng hazai és nemzetközi vizsgálatok adataival, miszerint a magyar közoktatásban tanuló gyerekek fele nem olvas olyan szinten, ami az adott évfolyamon elvárható.

Ez nagyon nagy baj, a helyzet - nem túlzok - tragikus. Az olvasás ugyanis ma is a legfontosabb kultur technika, a szellemi munka alapja, amelynek felületes tudása megakadályozza, hogy a gyerek megfelelően mélyen megértse a többi tantárgyat, képes legyen tartósan megjegyezni az információkat.

És az olvasás nem egyszerűen egy tantárgy, hanem a belépő a 21. századba. Napjainkban egyszerre zajlik két egymásnak látszólag ellentmondó folyamat a nyugati világban. Gyorsan fogynak a képzettséget nem igénylő munkák, akinek nincs megfelelő tudása, gyorsan és végérvényesen a társadalom peremére szorul. A mindennapi élet pedig egyre bonyolultabb, aki nem tud megbízhatóan kiigazodni a nyomtatványok, űrlapok, szerződések szövegtengerében, az képtelen ügyei önálló vitelére. Hogy keressen állást, hogy írjon önéletrajzot, hogy intézzen banki átutalást, fogalmazzon kérvényt, aki bizonytalan az írásban-olvasásban?

Eközben elsősorban a televízió és az internet elszívó hatása miatt az olvasás, mint szabadidős tevékenység a 30 évvel ezelőtti dobogós helyről mára a 20.-ra csúszott le - igaz nem csak Magyarországon. A silány képzésben részesülő gyerekek az iskolából kilépve sem olvasnak, a gyenge-közepes olvasástudásuk nem stabilizálódik, nem mélyül, nem válik szokássá, hogy akkor is olvassanak, ha nem muszáj.

Már régen nem az a legnagyobb veszély, hogy elfogynak a szépirodalmi művek olvasói, hanem az, hogy a közoktatás évente 25- 30 ezer képezhetetlen funkcionális analfabétát enged ki 16 -17 évesen a semmibe.

Az iskoláink, a pedagógusaink egy része sajnos leplezi, vagy tényleg nem ismeri fel a helyzet súlyosságát. Mi mással magyarázható, hogy sokan feleslegesnek, sőt érthetetlennek tartják azt a minisztériumi döntést, hogy idén szeptembertől a felső tagozatban is folytatni kell az olvasástanítást /Nyugat-Európában ez sok országban bevett gyakorlat./ A szaktárgyak rovására felszabadított időben vissza kell térni az alapokhoz, illetve egyre magasabb szinten, egyre komolyabb szövegeken kell gyakorolni a szövegértést. Ez utóbbi készség fejlesztésére az olvasás szakértői szerint folyamatosan szükség lenne, középiskolában, sőt a felsőoktatásban is, ahogy egyre specializáltabb szakszövegekkel kell a diákoknak dolgozni.

Ilyen körülmények között nem csoda, hogy a szülők sem mindig ismerik fel gyermekük olvasási problémáinak jelentőségét. " Pedig a tanító néni sosem panaszkodott az olvasására"- hitetlenkedik némelyikük azt hallva, hogy az ötödikes gyerek történelemből, természetismeretből főleg a szövegértés gyengesége miatt hoz rossz jegyeket.

De miért is nem tanulnak meg a gyerekek megfelelően olvasni? Leginkább azért, mert kapkodva, feleslegesen felgyorsítva, indokolatlanul sokféle módszerrel és nem kellően ellenőrzött tankönyvekből tanítják nekik a betűvetést. Ezért egyszerűen nincs elég idő, hogy nyugodtan, élvezettel, sokat gyakorolják az olvasást, amíg az automatikussá válik. Az ugyanis még nem olvasni tudás, hogy a kisgyerek ki tudja silabizálni az egyes szavakat. Amíg ez nem válik teljesen automatikussá, addig csak tanul olvasni. A szövegértés pedig lényegében egy befejezhetetlen stúdium, hiszen mindig újabb információkkal, összefüggésekkel találkozunk, amiket fel kell tárni, meg kell érteni, vissza kell adni stb.

Súlyos mulasztása az alsós oktatásnak, hogy a bármilyen okból lassabban haladó vagy leszakadó kicsik felzárkóztatása nincs megoldva. Ha az elsősnek novemberben nem megy elég jól az összeolvasás, ez már komoly hiba a tanító néni szemében, és főleg nincs szakszerű segítség. Sok oka lehet annak, hogy miért megy az egyik gyereknek könnyebben a másiknak gyorsabban az olvasástanulás, de mindenképpen az iskolának kellene segíteni, nem a szülőnek visszadobni a labdát. Ha komoly szakma a tanítás, miként lehet a problémás eseteket a szakképzetlen szülőre lőcsölni?!

Az olvasási készség, valamint a szövegértés elmélyítésére az idén Mini turnusokat is indítunk tanulásmódszertan táborunkban. Ide olyan alsósokat várunk, akik túl vannak a második osztályon, és tudnak olvasni. Ez utóbbi azért feltétel, mert így valódi örömük lesz az Aranyfa sorozat történeteinek megismerése során. Ezek a képes olvasásfejlesztő fűzetek izgalmas kalandok, időutazások során bővítik a szókincset, fejlesztik a szövegértést, a memóriát, a lényeg kiemelését.


dr. Pusztai Éva
tanulásmódszertan tréner