l. rész, Hogyan segíthetünk saját magunkon?

Clay Tucker-Ladd forradalmian új önsegítő pszichológia-könyvének első része. Vegye kezébe sorsát! Épp itt az ideje.

A jó iskolai osztályzatokat, a magas IQ-t, az elitiskolákat egyre nagyobb nimbusz övezi nálunk is, pedig a pszichológiában régóta nyílt titok, hogy ezek a dolgok korántsem garantálják az életben való boldogulást. Az, amit általában intelligenciának tartunk, egyáltalán nem készít fel az életben elkerülhetetlen gyűrődésekre. Akinek gyenge a kontrollja a saját érzelmi élete felett, az lehet briliáns elme, mégis egész életében belső csatákban őrlődik, amik elvonják a célirányos munkától és a világos gondolkodástól. A fejlett érzelmi képességekkel rendelkező embernek azért nagyobb az esélye a megelégedett, termékeny életre, mert rendelkezik a teljesítőképesség fokozásához szükséges lelki szokásokkal.

Érzelmeink megismerését, ápolását, kordában tartását sürgeti az is, hogy riasztó mértékben terjednek a lelki eredetű panaszok, betegségek. Önbizalomhiány, szorongás, kóros félelmek, teljesítménykényszer, a mindennapok nehézségeinek egyre rosszabb tűrése, függőségek, depresszió, személyiségzavarok - ezt látjuk magunk körül, és érezzük magunkon is. Az Egészségügyi Világszervezet sokkoló adati szerint a mostani gyermekgeneráció világszerte hajlamosabb az érzelmi zavarokra: magányra, depresszióra, dühre, féktelenségre, szorongásra, agresszióra. De más kórokkal ellentétben, alig gondolunk arra, hogy meg is lehetne előzni őket, menet közben megfékezni elhatalmasodásukat, idejében közbelépni, mielőtt veszélyessé válnak.

Nem magyar, még csak nem is kelet-európai kórról van szó. A mai életforma egyik velejárója világszerte, hogy egyes emberként mindinkább magunkra vagyunk utalva, egyre kevésbé segítenek életünk megszervezetésében, kézbentartásában a hagyományok, a közösségi normák, a szülők mintái.

Visszafelé azonban nem vezetnek utak, bármennyire idillinek tűnik az a régmúlt, amikor az ősök erényei, az egyházak tanításai, a nemzedékeken át csaknem változatlan tudás és az életvitel hagyományai biztos keretet adtak a világban való mozgáshoz. Az ezredforduló emberének ezek a régi kapaszkodók eredeti formájukban már aligha nyújtanak megfelelő segítséget

A mai embernek olyan megoldásokat kell találnia a lelki egyensúlya, biztonságérzete megőrzéséhez, vagy visszanyeréséhez, amelyek ebben a világban gyökereznek. Olyan támaszra van szükségünk, amely nem távolít el a mindennapoktól, hanem megtanít arra, hogy miként lehet eredményesen megbirkózni a családi élet, a munka, a párkapcsolatok, a politika, a nagyvilág ellentmondásos érzelmi terheivel.

Százéves az a tudomány, a pszichológia, amely mára pontosan és hitelesen feltérképezte az ember lelki tájait. Egészséges és kóros érzelmi állapotainak keletkezését, ezek befolyásolásának, megváltoztatásának, súlyosabb esetben gyógyításának lehetőségeit. A pszichológia napjainkra érett tudomány lett, mint a kémia, vagy a fizika, amelynek felismeréseiből működőképes, mindnyájunk életét megkönnyítő gépeket, technológiákat, anyagokat lehet előállítani

A pszichológia segítségével egy bizonyos szinten mindnyájan megérhetjük a lelki folyamatainkat, amelyek - tagadjuk vagy bevalljuk - egész életünket döntően befolyásolják. A pszichológia segítségével jobban el tudunk igazodni a naponta ránk zúduló, korábban sosem hallott információk, benyomások, élmények, kihívások dzsungelében. Ezekre jobb híján ösztönösen reagálunk, de épp növekvő zaklatottságunk bizonyítja, hogy sokszor lépünk rosszat, mert felkészületlenek vagyunk. 
Mint mindig, a lelki bajok esetén is a megelőzés a legjobb megoldás. A lelki betegségek ugyanis nem váratlanul, előzmények nélkül törnek ránk. Legtöbbször éveken, évtizedeken keresztül görgetett, megoldatlan konfliktusok következménye a betegségként jelentkező kóros elváltozás.

Az önsegítő módszereknek és mozgalmaknak, elsősorban az Egyesült Államokban több évtizedes hagyománya van, mert egyre inkább teret hódít az a felismerés, hogy megfelelő ismeretek birtokában, a laikusok is nagyon sokat tehetnek saját maguk, illetve a környezetükben élők lelki békéjének megteremtéséért. Egy amerikai pszichológia-professzor, Clay Tucker-Laddharminc éven át foglalkozott mentálhigiénés, azaz lelki egészségi ismeretterjesztéssel, illetve ilyen célt szolgáló önsegítő csoportok szervezésével egyetemisták körében. Tapasztalatai összegzéseképpen megírta a Pszichológiai önsegítés című, az interneten is olvasható, folyamatosan bővülő kézikönyvet. Ennek némileg rövidített, magyar változatát nyújtjuk át Légy a magad pszichológusa! címmel, abban a reményben, hogy nemcsak érdekes olvasmányt, hanem hasznos segítséget is adunk.

A pszichológiai önsegítés valójában nem más, mint olyan módszerek alkalmazása, amelyek segítségével a folyamatosan felmerülő újabb élethelyzeteket, akadályokat, kihívásokat és válságokat kevesebb megrázkódtatással, stresszel, hatékonyabban és lelki egészségünk megőrzésével tudjuk leküzdeni. Ehhez elsősorban arra van szükségünk, hogy tudomásul vegyük a gyengeségeinket, majd megtanuljuk, milyen módszerekkel lehet ezeken úrrá lenni, vagy éppenséggel beletörődni meglétükbe. 
A pszichológiai önsegítés elsősorban saját viselkedésünk, érzéseink, készségeink, gondolataink és tudatunk megismerésére és befolyásolására irányul. Nem gyógymódszereket közlünk, hanem a megértést, megelőzést, a megismerést segítő eljárásokat, információkat. Ezek a módszerek természetesen súlyosabb esetekben nem helyettesítik a gyógykezelést, pszichológus vagy pszichiáter segítségét.

Sorozatunkban az alábbi témákról lesz szó:

 • Mit jelent a pszichológiai önsegítés?
 • Hogyan használjuk a módszereit saját magunk megváltoztatására?
 • Az önsegítés első lépése: problémáink megértése.
 • Az értékek és az erkölcs: útmutató az életünkhöz.
 • Magatartás és önkontroll.
 • Stressz, szorongás, félelem és pszichoszomatikus betegségek.
 • Depresszió és önkép.
 • Harag és agresszió.
 • Függőség és alkalmazkodás.
 • Saját magunk és kapcsolataink megértése.
 • Szerelem, házasság és szex.
 • A magatartás megváltoztatásnak módszerei.
 • Az érzelmek ellenőrzésének a módszerei.
 • Készségek fejlesztésének módszerei.
 • Módszerek a gondolkodás, az önkép, a motiváció, az értékek és az előítéletek megváltoztatására.
 • Módszerek a tudatalattinkba való bepillantáshoz.

 

dr. Pusztai Éva 
tanulásmódszertan tréner