Hófehérke és a hét intelligencia

A gondos szülő sikeres, okos, társai körében népszerű gyerekre vágyik, és úgy gondolja, hogy akkor van a csemete a legjobb úton ebben az irányban, ha jól megy neki az iskola. Sok időt, és pénzt áldoz tehát - korrepetálás, együtt tanulás, jutalmazás, büntetés, könyörgés... - hogy sikeres legyen az általánosban, hiszen akkor sikeres lesz a gimnáziumban, aztán meg az egyetemen és utána természetesen az életben is.

De meg lehet ezt a célt - a gyerek sikerességét - más irányból is közelíteni: hogyan segíthetek neki szülőként, a sikeres, boldog élethez szükséges készségek megszerzésében - amik persze jó szolgálatot tesznek az iskolában is?
Az emberi intelligenciának hét különböző összetevője van - és mindegyik fontos az életünk sikeressége szempontjából. Howard Gardner, a multiplex intelligencia elméletének megalkotója szerint akkor tanulunk a leghatékonyabban, amikor az új információt intelligenciánk mind a hét része érzékeli, és mindegyik a maga módján segít azt feldolgozni, értelmezni, elraktározni. Vegyük most sorra, miként fejleszthetjük, gazdagíthatjuk a családban a gyerek és persze a magunk örömére és hasznára is ezeket az intelligencia-részeket.

1. Nyelvi, vagy verbális intelligencia:

 • egészen kicsi kortól minden nap beszéljük meg alaposan a családi és házon kívüli történéseket, fogalmazzuk meg és vitassuk meg a felmerülő nézeteket, érveket, gondolatokat
 • rendszeresen játsszunk szójátékokat, fejtsünk közösen keresztrejtvényt
 • nagyobb gyerekkel közösen írjuk meg a család történetét,
 • jó móka, ha leveleznünk is egymással - interneten keresztül, vagy a családi hirdetőtáblán,
 • közös -szülők-gyerekek- felolvasás, amolyan esti mese-pótlék, egy mindenki által kedvelt könyvből

2. Vizuális - térbeli intelligencia - a lelki szemeinkkel való látás fejlesztése

 • hangos térképolvasás és navigálás utazások során
 • térképszerkesztés korábbi utazások helyszínéről - a családi fotó album mellékleteként
 • vázlat és terv rajzolása modellépítéshez, barkácsoláshoz, bútorok átrendezése előtt stb.
 • vizuális - gondolattérkép - rajzolása pl. egy bonyolult történelemlecke, vagy egy szerelési, használati utasítás információinak és összefüggéseinek stb. szemléltetéséhez

3. Logikai -matematikai intelligencia fejlesztése

 • költségvetés készítése - személyes és családi bevételek és kiadások
 • utazások és kirándulások előkészítése, megtervezése
 • családi fejszámoló verseny
 • logikai fejtörők közös megfejtése
 • mennyiségek becslése
 • időbeosztás, napirend megtervezése

4. Mozgási vagy kinetikus intelligencia

 • háromdimenziós játékok, pl, családi Rubik-kocka verseny
 • műszaki eszközök karbantartása, összeszerelése pl. számítógép, kerékpár,
 • szakácskodás, tortasütés
 • kertészkedés
 • agyagozás, ruhavarrás, polckészítés - lehetőleg a gyerekkel együtt
 • testmozgás: tánc, sport, harcművészet - alkalmanként közösen
 • szerepjáték, amatőr színjátszás - családi ünnepeken is

5. Zenei intelligencia

 • születésétől hallja a gyerek a szülőt énekelni
 • tanítsunk korának megfelelő dalokat és énekeljünk vele
 • a hallott dal eléneklése úgy, hogy mellé tapsoljuk a ritmust
 • zenélés valamilyen választott hangszeren
 • ritmikus mozgás zenére

6. Interperszonális intelligencia fejlesztése

 • segítő együttműködés, "csapatjáték"a családban
 • segítünk a másiknak megoldani, vagy megérteni egy bonyolult helyzetet
 • a rászorulókkal: kisgyerekkel, idős, beteg emberrel nagyobb empátiával bánunk
 • teljes figyelemmel vagyunk a másik iránt, amikor fontos dolgokat mesél

7. Metakognitív intelligencia fejlesztése

 • előre felmérni - megbeszélni - egy feladat kapcsán erősségeinket és gyengéinket
 • érzelmeink és hangulataink tudatosítása és megértése
 • személyes /élet/célok kitűzése
 • az elvégzett dolgok áttekintése és értékelése
 • annak felismerése, hogy milyenek vagyunk és milyenek nem vagyunk

A gyerekek iskolai problémáit sokszor az okozza, hogy "féloldalas" az intelligenciájuk: nem eléggé sokoldalú a gondolkodásuk, problémamegoldásuk az új feladatok, információk, helyzetek kezeléséhez. Az új tanárokhoz, új iskolához való alkalmazkodás például elsősorban az interperszonális intelligenciától függ, a zenei intelligencia sokat segít az írni-olvasni tanulás során, a mozgási intelligencia nélkül egész életében csetlik botlik, ügyetlennek érzi magát. A metakognitív intelligencia nélkül nehezen alakul ki a szükséges önismeret, a térbeli intelligencia a megtanult dolgok megjegyzésének a fontos segítője stb.

dr. Pusztai Éva
tanulásmódszertan tréner